Riwo Engineering

Riwo wil integraal onderdeel worden van de waardeketen van haar klanten door hen het besturings- of automatiseringsvraagstuk uit handen te nemen. Hierdoor kunnen klanten meer focussen op de eigen primaire processen en zo succesvoller zijn.

Over
Riwo Engineering

Riwo werkt vanuit vijf kernwaarden die we koesteren en waaraan we onze medewerkers en organisatie regelmatig toetsen. De kernwaarden zijn leidend in de interne- en externe klantrelaties. Voor onze medewerkers, klanten en voor onze leveranciers willen we altijd helder hebben waar Riwo voor staat en waar Riwo heen gaat.
• Kwaliteit
• Betrokken
• Doelgericht
• Ambitieus
• Betrouwbaar

Visie

Riwo is nationaal en internationaal maatgevend in besturing en industriële automatisering. Riwo is best in class met haar diensten en oplossingen vanuit strategische partnerschappen en samenwerking en excelleert in kwaliteit en kosteneffectiviteit.

Missie

Riwo wil integraal onderdeel worden van de waardeketen van haar klanten door hen het besturing- of automatiseringsvraagstuk uit handen te nemen. Hierdoor kunnen de klanten meer focussen op de eigen primaire processen en zo succesvoller zijn.

Kortom: we nemen onze klanten het totale besturing- of automatiseringsvraagstuk of delen daarvan uit handen en laten deze efficiënter, goedkoper en beter verlopen. De waardeketen van de klant wordt meer gestroomlijnd en de output verbetert.

laden