FeedR voerrobot

Een innovatief autonoom voersysteem voor het nauwkeurig voeren van kalveren en geiten.

Vraag

Het ontwikkelen van een toekomstgericht voersysteem dat in staat is om nauwkeurig meerdere keren per dag vers voer te doseren en dat eenvoudig in bestaande, vaak krappe, stallen te integreren is. Rantsoenen moeten eenvoudig aanpasbaar zijn en het systeem moet voldoen aan de toenemende vraag naar informatie over het voerproces.   

Uitdaging

Het nauwkeurig mengen en doseren van uiteenlopende voersoorten in de verschillende levensfases van kalveren en geiten is niet eenvoudig door de variatie in hoeveelheid, samenstelling en eigenschappen. De agrarische omgeving vraagt om een robuuste en veilige oplossing, terwijl een hoge nauwkeurigheid en bedrijfszekerheid vereist is. Ook moet het voersysteem eenvoudig te installeren zijn op uiteenlopende boerenbedrijven, immers, geen stalsituatie is gelijk.

Oplossing

Een totaal geïntegreerde besturingsoplossing dat modulair is opgebouwd uit de fysieke robotbesturing, een centrale procesbesturing met voermanagementsoftware, Wi-Fi communicatie, decentrale voerlaadsystemen en een webportaal met o.a. een voermanagementapp om rantsoenen efficiënt aan te kunnen passen op de dagelijkse praktijk. Met behulp van onze Rimote integratie is het systeem tevens op afstand te bedienen, servicen en worden gebruikers genotificeerd wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld het melden van een lege voeropslag.


De voermanagementsoftware, zorgt voor de meest optimale uitvoering van het voerschema door één of meerdere voerrobots. Deze mengdoseerrobots navigeren autonoom o.b.v. RFID-technologie. Zo vinden ze automatisch hun weg naar voerlaadstations, acculaadstation, mengen de verschillende voersoorten tot een homogeen mengsel, rijden nauwkeurig door krappe gangen en doseren nauwkeurig het voerrantsoen meerdere keren per dag, waardoor het natuurlijk eetgedrag van de dieren dichter dan ooit wordt benaderd.


Een zeer nauwkeurig weegsysteem in combinatie met slimme software algoritmes maakt het mogelijk om met een robuuste mechanisch oplossing toch uitermate nauwkeurig de grote spreiding in samenstelling van het voerrantsoen te kunnen uitdoseren. Om de robot probleemloos en toch veilig te kunnen laten navigeren in de uitdagende omgeving van het boerenbedrijf, wordt gebruik gemaakt van veilige bumpers en laserscanners.

Gebruikte technieken

 • ASP.net
 • C#
 • C
 • C++
 • WPF
 • Javascript
 • HTML 5
 • CSS
 • JQuery
 • React
 • MSSQL
 • MongoDB
 • LASAL
 • Linux
 • Eplan P8

WILT U MEER WETEN?

Benieuwd naar welke maatoplossingen wij voor u kunnen inzetten? Wij staan u graag te woord.

Contact opnemen