Triomatic voerrobot

Een automatische zelfrijdende voerrobot voor het nauwkeurig voeren van runderen.

ACHTERGROND

Trioliet houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van machines en systemen voor het voeren van rundvee op veebedrijven. Het is bewezen dat vaker voeren resulteert in een hogere voeropname, hogere melkproductie, betere gezondheid en een hogere vruchtbaarheid van de veestapel. Om vaker te kunnen voeren kiezen moderne veehouders steeds vaker voor een geautomatiseerd voersysteem.

Samen met Trioliet ontwikkelden wij het automatisch voersysteem Triomatic, waarbij simpelheid de kracht is. Door schaalvergroting en professionalisering neemt de behoeft aan geautomatiseerde voersystemen toe en verandert de klantverwachting. De voerrobot, als onderdeel van het totale voersysteem, moet geschikt worden gemaakt voor complexere bedrijfssituaties en de installatietijd moet gereduceerd worden. Daarom ontstond de wens om de robot te laten rijden op wielen en accu’s in plaats van een zware hangconstructie of stroomrailsystemen zoals voorgaande generaties

UITDAGING

Om een effectieve voeropnamesnelheid voor rundvee te realiseren is het benodigde volume rantsoenvoer dat de voerrobot moet meenemen aanzienlijk. Om dergelijke hoeveelheden te mengen is bovendien een fors accusysteem benodigd, wat leidt tot een forse kostprijsverhoging. Ook stelt de geometrie van de robot in combinatie met het gewicht hoge eisen aan de besturing. Een andere uitdaging is de eenvoud van installatietrajecten, deze moeten in een kort tijdsbestek door medewerkers zonder diepgaande besturingskennis uitgevoerd kunnen worden.

OPLOSSING

Door gebruik te maken van RFID-transponders en draadgeleiding ontstaat een robuuste vorm van navigatie. De infrastructuur van boerenbedrijven beslaat vaak meerdere gebouwen die in alle weersomstandigheden en bodemgesteldheden betrouwbaar bereikt moeten worden. Door gebruik te maken van de Ribotic navigatieantenne kan de kostprijs drastisch omlaag worden gebracht ten opzichte van vorige generaties van deze voerrobot.


De voerrobot rijdt op wielen en is voorzien van een accupakket met een hoge energiedichtheid voor het rijden, uitdoseren en aanschuiven. In de voerkeuken dokt de voerrobot in op een stroomrail om de accu’s op te laden en om in de voerkeuken te kunnen rijden en mengen op netspanning. Het mengproces vraagt veel energie, door naadloos om te schakelen tussen accu’s en netspanning wordt een buitensporig accupakket voorkomen.


Voor de navigatie maakt de Triomatic WB robot gebruik van een antenne die een inductiedraad of transponders in de vloer volgt. Hierdoor is het mogelijk om te rijden zonder dat er een rail nodig is, ook tussen verschillende stallen op een erf. Dankzij de Rimote integratie is het systeem op afstand te bedienen, servicen en worden gebruikers genotificeerd wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld het melden van een lege voeropslag.

VOORDEEL

De voerrobot blijft te combineren met de verschillende bestaande voeropslagsystemen. Het systeem behoeft weinig onderhoud en kan al rendabel zijn vanaf 50 à 60 koeien. Door het reduceren van de installatietijd en de compacte accu in verhouding tot de energiebehoefte is de robot competitief en kan eenvoudiger worden voldaan aan de toenemende marktbehoefte. Door het integreren van Rimote servicediensten wordt voldaan aan de moderne klantverwachting!

Gebruikte technieken

 • ASP.net
 • C#
 • C
 • C++
 • Javascript
 • HTML 5
 • CSS
 • JQuery
 • React
 • MSSQL
 • MongoDB
 • LASAL
 • Linux
 • Eplan P8

WILT U MEER WETEN?

Benieuwd naar welke maatoplossingen wij voor u kunnen inzetten? Wij staan u graag te woord.

Contact opnemen