Software Engineering

Software vormt het hart van een industriële installatie, deze wordt voor elk project door onze engineers op maat gemaakt gebruik makend van modules. Onze werkwijze zorgt ervoor dat de software een vaste opzet heeft en eenvoudig leesbaar is. Dit verlaagd de foutkans tijdens in bedrijf name en het uitvoeren van wijzigingen. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om bij storingen een ter plaatse zijnde servicemonteur telefonisch zodanig te ondersteunen dat het aantal storingsbezoeken van een software-specialist geminimaliseerd wordt.

Visuele weergaves proberen we eenvoudig en herkenbaar op te zetten. Een monteur met voldoende technische kennis en geen ervaring met de door ons geleverde software moet in onze optiek zonder uitleg en scholing een storing aan de installatie kunnen analyseren en de juiste werking kunnen beoordelen.