Over Riwo

Missie, visie, kernwaarden

Missie
Wij willen integraal onderdeel zijn van de waardeketen van onze klanten door hen het besturing- of automatiseringsvraagstuk uit handen te nemen. Hierdoor kunnen onze klanten meer focussen op de eigen primaire processen en zo succesvoller zijn.

Visie
Riwo is nationaal en internationaal maatgevend in besturing en industriƫle automatisering. Door het bieden van best in class diensten en oplossingen vanuit langdurige partnerschappen willen we excelleren in kwaliteit en kosteneffectiviteit.

Kernwaarden
We werken vanuit vijf kernwaarden die we koesteren en regelmatig toetsen. De kernwaarden zijn leidend in de interne- en externe klantrelaties. Voor onze medewerkers, klanten en leveranciers willen we altijd helder hebben waar Riwo voor staat:
Kwaliteit, Betrokken, Doelgericht, Ambitieus, en Betrouwbaar.

Intensieve klantrelaties

Wij onderscheiden ons door onze klanten te ontzorgen door te ondersteunen bij het projectmanagement, alle besturingsdisciplines onder Ć©Ć©n dak te organiseren, voorop te lopen in besturingsoplossingen, maar vooral door te blijven investeren in ons zelf. Immers onze medewerkers maken het verschil. Door de combinatie van bovenstaande facetten worden klantrelaties omgezet in langdurige partnerschappen.

Rimote

Onze klanten zijn steeds meer aangewezen op slimme automatisering. Met doordachte oplossingen willen wij een toonaangevende speler zijn in de industriƫle automatisering en onze klanten ontzorgen. Daarbij maken we gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring om veilige en functionele besturingsoplossingen te maken. De afgelopen jaren investeerden we in ons Rimote platform, volledig in eigen huis ontwikkeld. Het platform bestaat uit een servicetool voor het op afstand servicen, bedienen, monitoren en beheren van systemen. Een Microsoft Windowsapplicatie voor het visualiseren, besturen, bewaken en analyseren van lokale machines en processen en een online omgeving waar medewerkers, klanten en partners relevante informatie zien afgestemd op hun context en systemen.

Door het combineren van onze domeinkennis met Rimote functionaliteit zijn we in staat om machinebesturingen slim en efficiƫnt te integreren. Hierdoor kunnen onze klanten producten realiseren om efficiƫnter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made te kunnen produceren.

Ribotic

De markt voor grondrobots, Automatisch Geleide Voertuigen en robotica neemt een enorme vlucht. Onze besturingen zijn volledig geĆÆntegreerde oplossingen met o.a. centrale procesbesturing, robotica, navigatie en het centraal managen van logistieke taken.

Met name in complexere omgevingen, waar robuuste oplossingen gevraagd worden, voelen we ons thuis. Met onze OEM Ribotic productlijn voor navigatie, positionering en omgevingsbesturing wordt het mogelijk om kostenefficiƫntie en betrouwbare AGV en robotica oplossingen te realiseren. Door het combineren van Ribotic en Rimote producten zijn robots voortdurend met elkaar en met de cloud verbonden. Daarmee anticiperen wij op verwachtingen, maar bieden vooral perspectief aan moderne kansen die deze vierde industriƫle revolutie ons biedt!

Innovatie

Door samen te werken met collega-bedrijven, overheid, kennisinstellingen en te experimenteren met nieuwe technologie volgen wij de internationale en dominante trend van de digitalisering, ofwel Smart Industry. Hierbij worden machines (en fabricage processen) met elkaar verbonden en slim aangestuurd. Deze technologische ontwikkeling gaat in een razend tempo en vergt voortdurend aanpassingen van producten en oplossingen. Voorop lopen in trends zoals digitalisering, robotica, AI of sociale innovatie vinden wij belangrijk. Door samen te werken komen wij tot nieuwe inzichten en ideeƫn, het is cruciaal voor ons succes.

Saxion
Voor het automatisch besturen van voertuigen en grondrobots bestaat er bij Riwo al veel ervaring in verschillende branches. Om het huidige AGV concept (Automatisch Geleide Voertuigen) verder door te ontwikkelen, eenvoudiger bedienbaar, modulair, slimmer en veiliger te maken, werken wij onder de TValley paraplu intensief samen met de onderzoeksgroep Mechatronica van Saxion, University of Applied Sciences. Dat blijft niet beperkt tot de Robotica, ook procesbesturing, productieplanning of fleetmanagement zijn onderzoeksonderwerpen.

Door technologische kennis en ervaring van onderzoekers en docenten te combineren met domeinkennis en de industriƫle competenties van Riwo brengen we gezamenlijk moderne technologie naar de markt en kunnen studenten zich ontwikkelen door mee te werken aan ons innovatieve AGV platform.

TValley
TValley is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven op het gebied van mechatronica. De aanstichter Dirk Bekke is lector Mechatronica bij hogeschool Saxion. Naast mechatronisch onderwijs en profilering van de hightech industrie in Oost-Nederland vindt er kennisuitwisseling plaats over concrete projecten rond robotica en smart industry.

TValley wil de overgang van studenten en kennis van de kennisinstellingen naar bedrijven vloeiend laten verlopen en biedt ook actieve kennisdeling en kennisontwikkeling in toepassingsgericht onderzoek. Het gaat om kennis halen Ć©n brengen.Ā Met onze kennis, ervaring en financiĆ«le bijdrage willen wij als partner van TValley helpen bij het inrichten van het onderwijs voor hightechbedrijven.

Wageningen Plant Research
De groei van de wereldbevolking, de schaarste aan personeel en landbouwgrond, en de noodzaak van duurzame voedselproductie biedt enorme kansen inĀ de ā€˜agritech-marktā€™.Ā De uitbraak van de coronacrisis heeft de noodzaak tot aanpassing van de voedselketen verder vergroot.

Door te innoveren op het gebied van robotica, vision en kunstmatige intelligentieĀ anticiperen wij op deze trends in de markt. Daarvoor werken we samen met Wageningen Plant Research om moderne technologie effectief en efficiĆ«ntĀ te kunnen implementeren in robots voor de agrarische sector.

WILT U MEER WETEN?

Benieuwd naar welke maatoplossingen wij voor u kunnen inzetten? Wij staan u graag te woord.

Contact opnemen